Täytä alla olevat tiedot, olemme sinuun yhteydessä pian

Nimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Puhelin

Valitse valmennuspakettisi

Rekisteriseloste

Varallisuusakatemia Oy:n rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Varallisuusakatemia Oy
Munkkiniemen puistotie 8 B
00330 Helsinki
Y-tunnus: 2470215-4

Yhteyshenkilö
Terhi Majasalmi

Rekisterin nimi
– Uutiskirjeen tilaajarekisteri

– Valmennusten tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito kuten uutiskirjeen lähetys tai valmennusten laskutus. Sähköpostipalvelu ja siten myös käyttäjärekisteri on ulkoistettu.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterit sisältävät tietosuojaselosteissa (alla) mainitut tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset: Uutiskirjeen liittymislomake sekä henkilökohtaisten valmennusten varaaminen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Varallisuusakatemia Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Sähköpostipalvelu sijaitsee Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien suojauksen periaatteet tietosuojaselosteissa alla.

Tietosuojaseloste – Uutiskirjeen tilaajarekisteri


Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24§
 mukainen rekisteriseloste
Laadittu: 29.1.2018

Rekisterinpitäjä
Varallisuusakatemia Oy
Munkkiniemen puistotie 8 B
00330 Helsinki
Y-tunnus: 2470215-4

Yhteyshenkilö
Terhi Majasalmi

Rekisterin nimi
– Uutiskirjeen tilaajarekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito kuten uutiskirjeen lähetys.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset: Uutiskirjeen liittymislomake.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Varallisuusakatemia Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Sähköpostipalvelu sijaitsee Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetussa järjestelmässä, jonka tietosuojapoliikka on saatavilla osoitteessa http://mailchimp.com/legal/
Varallisuusakatemia Oy:n osiot ovat muista asiakkuuksista eriytettyjä ja käyttäjätunnus- ja salasanasuojattuja. Tietoja ei säilytetä paperitulosteina.

Tarkistusoikeus
Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Tietosuojaseloste – Valmennusten tilaajarekisteri


Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24§
 mukainen rekisteriseloste
Laadittu: 29.1.2018

Rekisterinpitäjä
Varallisuusakatemia Oy
Munkkiniemen puistotie 8 B
00330 Helsinki
Y-tunnus: 2470215-4

Yhteyshenkilö
Terhi Majasalmi

Rekisterin nimi
– Valmennusten tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito kuten kurssien laskutus.

Rekisterin tietosisältö
Tilaajan nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tilaajan katuosoite

Tilaajan postinumero ja -toimipaikka
Tilatun valmennuspaketin tyyppi
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset: Valmennusten varaaminen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Varallisuusakatemia Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Tietojen käsittely tapahtuu kahdessa ulkoistetussa järjestelmässä. Sähköpostipalvelut sijaitsevat Suomessa https://verkko24.fi/info.php. Rekisterin tiedot tallenetaan myös ulkoistettuun järjestelmään (Dropbox), jonka palvelimet voivat sijaita Euroopan Unionin ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Varallisuusakatemia Oy:n rekisterit ovat muista asiakkuuksista eriytettyjä ja käyttäjätunnus- ja salasanasuojattuja. Tietoja ei säilytetä paperitulosteina.

Tarkistusoikeus
Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.